Обстеження

Оцінка технічного стану сталевих конструкцій експлуатованих
виробничих будівель і споруд


При інструментальному обстежені виконується:
збір та обробка існуючої технічної документації по об’єкту обстеження;

Візузльне Обстеження по виявленню дефектів і пошкоджень;

визначення міцності бетону конструкцій існуючих споруд МГЕС (особливо в зоні
псремінного рівня води) методами, наприклад. пружного відскоку, відриву пального
диску, ультразвуковим імпульсним методом, вибурювання керну і ін, Складання
протоколів випробувань і схеми розміщення місць випробувань

Обстеження       Обстеження гідроспоруд

визначення технічного стану сталевих конструкцій інструментальними методами і по
зовнішнім ознакам, включаючи виявлення дефектів і механічних пошкоджень, оцінка тну зварних, болтових (при наявності) і іи. з`єднань, наявність захисних  протикорозійних покриттів. оцінка ступеня і характеру виявленої корозії, прогнивів і деформацій та ін’
Визначення технічного стану деревєяних конструкцій

визначення ТЕХНІЧНОГО стану дерев’яних конструкцій інструментальними методами і
по зовнішнім ознакам. включаючи порушення геометричних розмірів механічних, біологічних, корозійних і ін. порушень, вологість елементів дерев`яних конструкцій` оцінка стану ущільнень та ін.;

визначення технічного стану конструкцій з цегляної кладки інструментальними
методами 1 по зовнішнім ознакам;

По результатам інструментального обстеження бетонних, металевих і дерев`яних
існуючих споруд готується технічний звіт, котрий повинен надавати інформацію про численні дефекти і пошкодження, і містити протоколи випробувань, креслеиня з картами бетонних поверхонь з нанесенням на них усіх виявлених дефектів і пошкоджень, описом та характеристикою пошкоджень, системний аналіз даних для складання характеристики об`єкта, висновки і рекомендації по виконанню ремонтно-відновлювальних  робіт з усуненням виявлених дефектів і пошкоджень,

Портфолио
Наши объекты